Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping CartPlen på 1-2-3

Ferdigplen fra Hagepartner

Ønsker du ikke å legge plenen selv ? Vi kan gjøre dette for deg .

Området må da være klart til legging, dvs at nødvendig forarbeid skal være utført.

Har du ikke noen mulighet til å gjøre forarbeidet selv,ber vi deg ta kontakt for å se om vi kan finne løsninger på dette. Er området som det skal legges plen på lett tilgjengelig,kan du få en pris pr kvadratmeter ferdig lagt. I tilfeller hvor det er lang avstand mellom parkering og plenområdet, vil det i de fleste tilfeller gis en pris på timebasis. Det gjøres oppmerksom på at vi i perioder med stor pågang, ikke kan ta på oss legging av plen på kort varsel, og med korte tidsfrister. Ventetid må tidvis påregnes. Vi anbefaler derfor at dere et ute i god tid, selv om det er flere måneder til plenen skal legges.